[איגוד] פרוטוקול ישיבת ועדת הכספים מיום 9 ינואר 2014

פרוטוקול וועדת כספים – 6 בינואר 2014

משתתפים (חברי וועד): אלון הסגל, ליאור קפלן, נאוה גלעד
משתתפת נוספת: סימה חבס ישראליאן (חשבת)

1. לקראת ישיבת הוועד שתערך בינואר ותדון בנושא היעודים:STS והקו החם, הוועדה קיימה דיון בנושא לשם גיבוש המלצותיה לוועד, לוועדה הוצג המערך הכספי של האיגוד, יתרות יעודים מפורטת, הרכב ניצול הקרן בשנים 2012-2013 ותוכנית עבודה מוצעת לכל פעילות לשנת 2014.להלן הדגשים והמלצות הוועדה:
a. פרויקט הקו החם :
i. יתרת תקציב נכון לתאריך 31/12/2013 הינה 1283 אלש"ח
ii. התקציב לביצוע לשנת 2014 כפי שאושר ע"י וועד העמותה במסגרת אישור תקציב 2014 – 700 אלש"ח.
iii. מומלץ לייעד לשנת הפעילות 2015- 500 אלש"ח ₪.
b. פרויקט STS:
i. יתרת תקציב נכון לתאריך 31/12/2013 הינה 749 אלש"ח.
ii. התקציב המוצע לביצוע בשנת 2014 150 אלש"ח.
iii. מומלץ לייעד לפעילות שנת 2015-2016 – 300 אלש"ח.
iv. יתרת הקרן בסך 280 אלש"ח תבוטל והכספים יועבר ליתרת הכספים שלא יועדו.
c. מענקי מחקר:
i. הוועדה ממליצה לבטל סך של 200 אלש"ח מתוך תקציב מענקי המחקר. לא קיימת לגבי יתרה זו התחייבות.

סיכום : ביטול כולל בסך 480 אלש"ח מתוך הקרנות היעודיות והעברת הכספים ליתרות שלא יועדו.

2. לוועדה הוצג גאנט הכנת הדוחות הכספיים וכפועל יוצא מכך לוחות הזמנים של האסיפה הכללית והגשת הדוחות לרשויות – מצ"ב. הוועדה אישרה לוחות הזמנים. נמסר כי המשרד יפעל כפי יכולתו על מנת להקדים לוחות הזמנים.

3. הוועדה מבקשת להמליץ לוועד על הוספת מורשי חתימה בעמותה. נכון להיום מורשיי החתימה הינם: אלון הסגל וליאור קפלן. המלצת הוועדה -הוספת נאוה גלעד ומני לוי כמורשים. סדר החתימות על מסמכי העמותה יהיה כדלקמן:
a. ליאור קפלן, יו"ר וועדת כספים יחתום ראשון.
b. אלון הסגל ונאוה גלעד יחתמו שניים לסירוגין, ע"פ זמינות.
c. מני לוי יחתום בעת הצורך.

4. במטרה לייעל תהליך חתימות על מסמכי האיגוד וליידע מראש את וועדת כספים – הוחלט שטרם העברת המסמכים כולל השקים החודשיים לחתימות תועבר רשימה מרוכזת של כל התשלומים. הרשימה תציג את פרטי התשלום כולל מוטב, מהות התשלום והסכום.

5. במטרה לייעל תהליכי תשלום למוסדות מס הכנסה וביטוח לאומי הוחלט שיוכנו מראש כל חצי שנה – 12 שקים מתוארכים חודשית לפקודת הרשויות. השקים ייחתמו מראש ע"י מורשי החתימה וישמשו לתשלום מידי חודש, השקים ישמרו ע"י חשבת האיגוד בכספת, ומידי חודש יועבר צילום השק שנוצל למורשים.

6. הוועדה עודכנה כי הערכת העברת תקציביות לשנת 2014 מתוך תקציב 2013 הינה כ-410 אלש"ח. הדגשים שהועלו:
א. יתרה זו הינה הערכה, גובה ההתחייבות הסופי יתקבל עד סוף החודש.

ב. 141,600 מתוך היתרה הינם יתרות שהועברו מתקציב 2013 ולא קיימת לגביהם התחייבות, הסעיפים המדוברים לא נוצלו ב-2013 ומעוברים לביצוע בשנת 2014.

ג. 270,000 התחייבויות (הוצאו הזמנות רכש ב-2013).

7. הוועדה דנה בתנאי סיום העסקה עם חברת "קפלושניק –יעוץ ופיתוח עסקי בע"מ" – מצ"ב נספח חסוי.

8. הוועדה דנה בבקשת עובד איגוד לעבוד בעבודה נוספת מעבר לשעות עבודתו באיגוד- מצ"ב נספח חסוי.

9. הוועדה דנה בתנאי העסקת עובדי האיגוד- מצ"ב כנספח חסוי.

פרוטוקול וועדת כספים 6 ינואר 2014

הערכויות לקראת אסיפה כללית 2014

העברות תקציביות לשנת 2014

סטאטוס קרנות יעודיות נכון לדצמבר 2013

נשלח ב איגוד האינטרנט

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*

הרשמה לעדכונים

הזינו את כתובת המייל שלכם כדי לקבל עדכונים במייל