"השקיפות" של איגוד האינטרנט

איגוד האינטרנט הישראלי נתקל בימים האחרונים בבעיה: הציבור מתייחס אליו (כאן וכאן). הדרך הנכונה הייתה לפעול בשקיפות ולהתייחס למסמכים שפורסמו כמו דוחות הביקורת של המבקר שמצא ניגודי עניינים בין חברי הוועד, או תקלות במרשם השמות, מערכת שמעולם לא זכתה לביקורת אבטחה חיצונית. אבל באיגוד חושבים אחרת. הדרך שלהם היא להסתיר, להעלים, למנוע דיון ציבורי ולהמנע מדין וחשבון לציבור.

כמו תמיד, פעלתי ואמשיך לפעול למען שקיפות באיגוד שהוא גוף ציבורי שממומן כולו מכספי הציבור. לאחרונה ביקשתי ממ"מ מנהלת המרשם מסמכים הנוגעים לתוכניות עבודה והחלטות שנעשו. למרות בקשות חוזרות ונשנות, המסמכים לא הועברו. במקום שהוועד יורה לעובדת להעביר את המסמכים מיידית החליטו באיגוד להמציא נוהל חדש: נוהל פנית חבר וועד לעובד באיגוד. להלן ההצעה כלשונה כפי שהועברה על ידי נשיא האיגוד, ד"ר אלון הסגל במייל לחברי הוועד:

"עם הגידול בהיקף פעילותה של העמותה, במספר עובדיה, ובחברי הוועד; בהתחשב בהקצאת תחומי אחריות ישירים לחברי הוועד, וכדי לאפשר לחברי הוועד לממש את זכותם כחוק לקבל מידע הדרוש להם למילוי תפקידם וזאת תוך שמירה על סדרי עבודה תקינים בעמותה, מחליט הוועד המנהל כדלקמן:

חבר ועד המבקש לקבל מידע או מסמכים הדרושים לו לצורך מילוי תפקידו בוועד המנהל, מבלי שהוא מונה לתפקיד  ספציפי , יפנה בבקשה זו ובדואר אלקטרוני אל המתאמת בין פעילות הוועד לעובדי העמותה [להלן "המתאמת"]  וכן לחברי  הוועד  שמונו לפקח על התנהלות התחום אליו מתייחס המידע / המסמכים המבוקשים, ויבקש מהם את המסמכים הרלוונטיים.

חבר ועד המבקש לקבל מידע או מסמכים הדרושים לו לצורך מילוי תפקידו כבעל מינוי לתפקיד משנה של הוועד, יפנה לקבל את המידע / המסמכים הללו מהמתאמת ובנוסף ישירות ממנהל התחום העוסק בנושא הרלוונטי . חבר הוועד ייכתב על פנייתו את מנכ"ל העמותה וחברי  וועד אחרים המפקחים איתו על פעילות זאת, במידה ויש.

כל פניה לקבלת מידע או מסמכים תעשה אך ורק לבעלי התפקידים המצויינים מעלה .

כל פנייה לקבלת מידע או מסמכים תעשה בתום לב ולטובת העמותה בלבד.

בעת פניה לקבלת מידע או מסמכים יתאפשר למקבלי הפניה זמן סביר להשיב עליה, כדי להימנע מהפרעה בסדרי עבודתם התקינים. אשר על כן, חבר ועד יקפיד לבקש מידע או מסמכים זמן רב ככל האפשר מראש.

הוגשה פניה בהתאם להוראות נוהל זה, חייב מקבל הפניה להיענות לה בתוך זמן סביר כדי לאפשר לחבר הוועד למלא כהלכה את תפקידו. עם זה, כדי למנוע שיבוש בסדרי העבודה התקינים של העמותה, הוועד המנהל מנחה את עובדי העמותה שלא להיענות לפניות לקבלת מידע או מסמכים שלא הוגשו בהתאם להוראות נוהל זה.

כמו כן, מתחייב חבר ועד לא לפרסם מידע או מסמכים שהתקבלו בידו לפי הוראות נוהל זה אלא באישור הוועד מראש. (ההדגשה אינה במקור)."

 ההצעה הזאת היא הסיבה שאני פועל להעברת מסמכים ולשקיפות ציבורית. במשך שנים האיגוד מסתיר מידע באופן יזום מחברי העמותה ומהציבור. זו לא הפעם הראשונה שאני נתקל בסירוב לאפשר לי לעיין במידע הדרוש לי לצורך תפקידי. לא רק זה אלא שהנוהל המוצא מעקר מתפקידו את חוק העמותות שמתייחס לעניין בצורה ברורה לחלוטין:

  35. (ב)  כל חבר של הועד, של ועדת הבקורת או של הגוף המבקר וכן רואה חשבון שמונה לעמותה, רשאי לעיין בכל עת בפנקסי החשבונות של העמותה ובמסמכים המתייחסים אל הרשום בהם ולקבל מכל חבר הועד ומכל עובד העמותה כל מסמך שברשותם וכל מידע הדרושים, לדעתו, למילוי תפקידיו.

הדבר נועד כדי להבטיח שחברי הוועד שהם האחראים היחידים על פי חוק על תפקוד העמותה, יוכלו למלא את תפקידם בצורה הטובה ביותר. אך באיגוד מעדיפים דרך אחרת, דרך שבה הציבור לא מעורב בהחלטות, חברי הוועד לא יכולים לקבל מסמכים ואותה קבוצה מצומצמת של אנשים תמשיך לשלוט במשאב של מיליוני שקלים.

ההצבעה בעניין נערכת לבקשת ד"ר הסגל בנוהל דחוף ואמורה להסתיים ביום א' 23/12. אני אחזור לעדכן כאן כיצד הצביעו כל חברי הוועד.

בעד: אלון הסגל, רימון לוי, אמיר עציוני, אלעד זלומונס, שאולה הייטנר.

נגד: ליאור קפלן, רועי שלומי.

נמנע: איתי בנר.

נשלח ב איגוד האינטרנט
3 תגובות ב“"השקיפות" של איגוד האינטרנט
 1. תומר כהן הגיב:

  שקיפות היא דבר חשוב ואני אשמח מאד לראות אותה בגוף כמו האיגוד, אבל כדאי לזכור כי קיימות לכך מספר השלכות:

  א. למרות שלכאורה חייבים להעביר אליך כל פריט מידע שאתה מבקש, לעתים כתוצאה מכך הליך הנפקת המידע עשוי למנוע כל עבודה אחרת של אותו עובד ולמעשה להשבית אותו מהעבודה השוטפת. למשל לבקש מידע טכני על אופן עבודתו של ה־IIX לפי מודל שבע השכבות.

  ב. המידע שברשות העמותה אינו תמיד בר חשיפה, או שחשיפה שלו עלולה לפגוע בהתנהלות העבודה השוטפת. לצורך העניין ססמת החשבונות ב־Twitter של האיגוד הנם בגדר מידע שקיים באיגוד, אבל חשיפה שלהם בפומבי תגרום להשתלטות עוינת עליהם, ולמעשה אפילו חשיפה של פרטי הגישה לחשבון לעיניו של חבר וועד פוחז עשויה לאפשר לו הלכה למעשה לפגוע בפעילויות האיגוד.

  תשמע, אני מבין את הרצון העז שלך לבצע שינויים באיגוד, אבל משום מה יש לי תחושה כאילו מטרתך אינה לשפר את האיגוד אלא דווקא להטביע אותו. אני כמובן אשמח להתבדות, אבל ממליץ לך לנסות להבין גם את הצד שכנגד.

  מה כן אפשר לעשות? הייתי שמח לראות שקיפות כמעט מלאה (כלומר ללא הססמאות של טוויטר ופרטי מידע דומים), ובזמינות קרובה מיידית (לראות למשל הצעות שהועלו ואת תוצאות ההצבעה), אבל אם כל מה שיש לך הוא לבקר את אופן התנהלות האיגוד ולא להציע שינויים כנראה שהיית צריך להצטרף לוועדת הביקורת ולא לוועד. ☺

  • אריה הגיב:

   אההה…. להעביר מידע לחבר ועד זה פגיעה בעבודה, יפה. אם ככה גם חוק חופש המידע פוגע בעובדי הממשלה ולכן רצוי לבטלו, הרי הוא גורם להשקעת זמן מיותרת של העובד.

  • תומר,
   1. מדובר במידע בסיסי כמו תוכניות עבודה. מסמכים שוטפים לא ביקשתי לייצר משהו מאפס, לבצע תחקיר או להרים משהו במיוחד.
   2. מי אמר לך שכל מידע שאני מקבל אני חושף? לי דרוש מידע קודם כל כחבר ועד בעמותה, ומתוך האחריות שהחוק מטיל עליי לגבי פעילות העמותה. אם חברי הוועד לא יודעים כיצד מתנהלת העמותה איך אנחנו אמורים לבצע את תפקידנו? במיוחד כאשר מדובר במערכות המרשם שמגלגלות מיליוני שקלים בהכנסות ותקציב.

   אני לא יודע מאיפה קיבלת את הרושם המוטעה של "להטביע את האיגוד", אך מדובר בארגון שמסרב להשתנות כבר שנים או לקבל ביקורת. העובדה שהתגובה שלו להעברת המסמכים היא נוהל מורכב להפליא של אי-העברת מסמכים היא בדיוק מנגנון הפעולה שלו. במקום לספק תשובות – בואו נמציא עוד נוהל.

1 פינגים/מעקבי קישורים עבור ""השקיפות" של איגוד האינטרנט"
 1. […] עד עכשיו לא הצלחתי לקבל מידע מפורט על התקלה שהתרחשה. בהתחלה נטען שהייתה תקלת חשמל ב-MED-1 שבו נמצאים שרתי המרשם. אחרי זה התברר כי מדובר בתקלת חשמל רק לשרתים של האיגוד ולא בכל המתקן. ניסיון לקבל מידע מפורט על התקלה לא צלח עד היום. העיקר שהאיגוד מדבר על שקיפות ושירות לציבור. […]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*

הרשמה לעדכונים

הזינו את כתובת המייל שלכם כדי לקבל עדכונים במייל